ร้อยเรื่องเมืองสุราษฎร์ธานี

http://www.reocities.com/thaisurat/